Evenement

Tentoonstelling 'De Samaritaanse vrouw bij de waterput'

Tentoonstelling 'De Samaritaanse vrouw bij de waterput' volgens Johannes 4 vers 1 – 44

 

Samaritanen zijn achtergebleven Joden die zich tijdens de ballingschap van Assyrië mengden met andere volken die naar Israel verbannen waren. Ze dienden God, maar erkenden alleen de Thora, de eerste vijf boeken van de bijbel. Ze mochten de Joden niet helpen Jeruzalem te herbouwen na de ballingschap. Ze bouwden toen hun eigen tempel op de berg Gerizim, die verwoest werd door de Makkabeeën. Hierdoor verergerde de onderlinge haat tussen Joden en Samaritanen. Het is dus bijzonder dat Jezus, als Joodse man, haar, een Samaritaanse vrouw, aanspreekt en om water vraagt.

 

Tegenstelling tussen het “dode”  water uit de put: je krijgt weer dorst als je eruit drinkt en het “levende” en stromende water uit een bron waar Jezus over praat. Het levende water wordt een bron in je hart en je krijgt nooit meer dorst.

 

Het verhaal van Jezus over het water begrijpt de vrouw niet goed, ze blijft naar het gewone water verwijzen. Als haar seksuele gedrag ter sprake komt, wordt ze wel geraakt, ze hunkert steeds naar een man en heeft toch geen echte man. Ze staat zo ook symbool voor Jeruzalem, dat ontrouw was aan God en het liever aanlegde met de heidense goden. En ze is symbool voor de schepping, de mens, die hunkert naar de Messias, de redder.

 

Dit is de enige tekst in het evangelie van Johannes waar Jezus buiten de kring van discipelen zo duidelijk zegt dat hij de Messias is.

Jezus geeft aan, dat de plaats om God te aanbidden niet meer van belang is. Jeruzalem of de Gerizim, het gaat er om God waarachtig, eerlijk en in de geest te aanbidden: niet de vorm maar de innerlijke houding naar God is van belang.

 

Door het levende water, dat stroomt, komt de vrouw zelf in beweging, overwint zichzelf en haar verleden. Ze zet ook haar stadsgenoten in beweging naar Jezus toe. Een vrouw met een verleden wordt een mens met toekomst.

 

De schilderijen zijn gemaakt door: Tineke Hofland, Anita Holierhoek, Marga Huiskens, Mies Huizenga, Heleen Mulder, Hans Strijland, Anne van Wijk en Hilde Zwaan.

 

De schildersgroep komt zes keer per jaar op donderdagavond bij elkaar. Nieuwe deelnemers zijn welkom. E-mailadres: henp.strijland@outlook.com

© Copyright 2023 | Grote- of Sint Janskerk Schiedam