Evenement

Historische vereniging Schiedam

Cursus ‘Ken uw stad’

(alleen toegankelijk bij inschrijving)


Fascinerende geschiedenis
Schiedam is de stad van Liduina en Aleida. De stad waar de grootste molens ter wereld het graan maalden voor 400 branderijen. De stad waar F. Bordewijk schreef over Verbrande Erven en dichter-dominee François HaverSchmidt zijn Snikken en Grimlachjes uitgaf. Waar de scheepsbouw de plaats innam van de jeneverindustrie. Met een historische stadskern die nog even fraai oogt als in 1800.

Ken uw stad
Meer weten over de geschiedenis van Schiedam? Doe dan mee met de cursus Ken uw stad (KUS). Van november tot maart vertellen enthousiaste deskundige inleiders over een groot aantal Schiedamse onderwerpen. Van archeologische vondsten uit de nieuwe steentijd tot de opkomst van de moderne offshore-industrie. Van stedelijke ontwikkeling en bebouwing tot religie en levensbeschouwing in Schiedam.

Plaats en tijd
De dertien bijeenkomsten zijn op donderdagavond van 19.30  tot 21.30 uur op een centrale locatie in Schiedam. De data en locatie worden vooraf bekend gemaakt.

Behalve deze bijeenkomsten krijgen de deelnemers twee stadswandelingen aangeboden, onder leiding van een deskundige stadsgids. Deze wandelingen vinden plaats op zaterdagmorgen van 10.30 tot 12.30 uur.

Aanmelding en kosten
De kosten voor het totale programma zijn €100,00 voor dertien bijeenkomsten, twee stadswandelingen, een syllabus en koffie of thee.

Inschrijven of meer informatie per e-mail:

kenuwstad@historischeverenigingschiedam.nl.

Programma Ken uw stad

 • Archeologische vondsten
 • Geschiedenis van de stad – Gemeentebestuur
 • Moord en Brand (Openbare Orde en Veiligheid)
 • Stadswandeling binnen de Vesten 
 • Bekende en onbekende inwoners van Schiedam
 • Stedelijke ontwikkeling en bebouwing
 • Moutwijnindustrie
 • Schiedamse molens
 • Visserij en de scheepswerven
 • Cultuur en Vermaak
 • Stadswandeling De Gorzen
 • Onderwijs
 • Sport en Spel
 • Sociale Zaken en Maatschappelijk Werk
 • Ziel en Zaligheid (Religie en Levensbeschouwing)
 • Nieuwe Schiedammers
 • Gezondheids- en ouderenzorg
© Copyright 2023 | Grote- of Sint Janskerk Schiedam