Evenement

Christelijk Nationaal Koor Inloopconcert

Het koor is opgericht in maart 1988 nadat een aantal zanglustigen elkaar had ontmoet bij een
projectkoor dat een reis naar Canada en Amerika had gemaakt in 1987. Een dertigtal mensen vond dat
er een zodanig goede band was ontstaan dat zij graag elkaar wilden blijven ontmoeten en met elkaar
wilden blijven zingen. Uit deze groep is toen het Christelijk Nationaal Koor ontstaan. Het enthousiasme
dat deze groep mensen wist op te brengen had tot gevolg dat het koor een regelmatige groei heeft
doorgemaakt tot de huidige omvang van ruim zeventig leden. Kerst 2023 vierde het koor het 35-jarig
bestaan. Dit kerst-lustrumconcert heeft het koor projectmatig aangepakt. En met succes., er kwamen
tien projectleden op af, waarvan er vijf lid zijn geworden. Het kerst-lustrumconcert werd gegeven in de
Westerkerk in Veenendaal West en was een groot succes met veel complimenten van zowel publiek als
ook orkestleden die aan die avond hun medewerking verleenden.


Dat er echt sprake is van een nationaal koor blijkt wel uit het feit dat koorleden uit alle windstreken van
het land afkomstig zijn. Van Almere tot Eindhoven en van Apeldoorn tot Poortugaal. Maar de meeste
leden komen toch uit Veenendaal. De meeste koorleden zijn overigens ook nog lid van een koor in hun
eigen woonplaats. Het enthousiasme van de koorleden maakt van het koor een prestatiegericht
amateurkoor met een heel sociale inslag. Dirigent en solist is Jacob Schenk die daarnaast ook organist,
pianist, zanger en arrangeur is. Geboren (1973) op het voormalige eiland Urk was hij al vroeg
geïnteresseerd in alles wat geluid maakte, klokken orgels en koren. Vanaf 8-jarige leeftijd nam hij
orgellessen die uiteindelijk uitmondden in de studies orgel, koordirectie en kerkelijk orgelspel en de
bijvakken zang en piano aan de Christelijke Hogeschool van de Kunsten Constantijn Huygens in Zwolle.
Zijn veelzijdigheid, en met name zijn prachtige zangstem, wat met recht zijn handelskenmerk genoemd
mag worden, maakten hem tot een veelgevraagd musicus in binnen- en buitenland. Zo werkte hij mee
aan talloze concerten, cd, radio en tv opnames.


Het repertoire van het koor bestaat uit klassieke koorwerken van onder andere Händel, Mozart,
Mendelssohn en Bach, klassiek geestelijke muziek, anthems, cantates en geestelijke koorliederen. Er
wordt in het Nederlands, Engels en Duits gezongen. Met dit repertoire is het koor in de loop der jaren
veel in de publiciteit geweest. Medewerking werd verleend aan zowel radio als tv-uitzendingen.
Daarnaast geeft het koor jaarlijks een vijftal concerten, verspreidt door heel Nederland.
Het CNK heeft ook dertien buitenlandse reizen gemaakt naar onder andere Wales, Engeland, Berlijn.
Leipzig, Wenen (2x) en Praag. Daar hebben ze in prachtige kerken en kathedralen gezongen. Door de
contacten die er lagen tussen de gemeente Veenendaal en de partnerstad Olomouc kon daar een groots
concert worden gegeven met het Moravisch Filharmonisch Orkest.


Het koor repeteert eens in de drie weken op zaterdagmorgen in het Ichthus college in Veenendaal
waarbij we nieuwe leden in ons groeiende koor van harte welkom heten.
Verdere informatie over het koor en het komende concert is te vinden op www.cnkkoor.eu; of te
verkrijgen bij het secretariaat jcversteeg49@gmail.com;

© Copyright 2023 | Grote- of Sint Janskerk Schiedam